Komisijas

LNB sertifikācijas eksāmenu komisija.
Sertifikācijas komisijas vadītājs – Leonīds Lugovskojs
Serifikācijas komisijas vadītāja vietnieks – Henrijs Ozoliņš
Sertifikācijas komisijas sekretārs – Rolfs Ozols
Sertifikācijas komisijas locekļi – Rodrigo Sveržickis, Jānis Šlēziņš, Kaspars Auslands, Juris Dzenis, Igors Aksiks, Kārlis Bicāns, Jānis Stuķēns un Bassel Wehbe

LNB revīzijas komisija
Stefans Rjabcevs, Juris Dzelzītis, Elīna Ozoliņa

LNB ētikas komisija
Kārlis Bicāns, Jānis Stuķēns, Leonīds Lugovskojs