Valde

 LNB valdes sastāvs
LNB Valdes priekšsēdētājs- Kaspars Auslands
LNB Valdes priekšsēdētāja vietnieks- Egils Valeinis
LNB Sekretārs – Rolfs Ozols
LNB Mantzinis – Māris Buks
LNB Valdes locekļi- Kārlis Bicāns, Dāvis Ozoliņš, Raimonds Mikijanskis.