Valde

LNB valdes sastāvs
LNB valdes priekšsēdētājs- Kārlis Bicāns
LNB valdes priekšsēdētāja vietnieks- Egils Valeinis un Dāvis Ozoliņš
LNB sekretārs – Rolfs Ozols
LNB mantzinis – Māris Buks
LNB valdes locekļi- Kaspars Auslands un Igors Aksiks