Vēsture

Apskats par LNB sagatavots pēc LNB Goda biedra T. Apiņa veiktajiem pierakstiem

Latvijas Neiroķirurgu biedrība (LNB)

Pirmie mēģinājumi Latvijas neiroķirurgu iesaistē kādā sabiedriskā profesionālā organizācijā saistās ar 1947. gadā atjaunoto pirmskara neirologu un psihiatru biedrību. Biedrības sanāksmju dienaskārtības dažādošanai tika pieaicināti Rīgas pilsētas 1. Klīniskās slimnīcas, bet vēlāk arī P.Stradiņa Republikāniskās klīniskās slimnīcas (RKS) un Baltijas kara apgabala hospitāļa neiroķirurgi. Neveiksmīgs bija neiroķirurgu mēģinājums iekļauties ķirurgu biedrības sastāvā. Pateicoties savulaik neiroķirurģijā strādājošā Rīgas medicīnas institūta (RMI) Neiroloģijas katedras darbinieka J.Bērziņa aktivitātēm 70-to gadu sākumā tika izveidota LPSR neirologu, neiroķirurgu un psihiatru biedrība ar attiecīgo nozaru sekcijām. Neiroķirurgu sekciju līdz 1977. g. vadīja Republikāniskā Neiroķirurģijas centra vadītājs docents I.Puriņš (1927.-1977.). Tālāk neiroķirurgu sekcijas darbu vadīja LPSR Valsts prēmijas laureāts profesors R.Ķikuts (1932.-2000.). Neraugoties uz LPSR neirologu, neiroķirurgu un psihiatru biedrībā dominējošo neirologu aizbildniecību, neiroķirurgu sekcija uzsāka intensīvu darbību. Regulāri notika vietējas un izbraukuma sēdes, aktīva dalība republikas, starprepubliku un Vissavienības neiroķirurgu zinātniskajās konferencēs. Regulāri tika rīkotas 3 Baltijas republiku neiroķirurgu vasaras nometņu saieti. Strauji pieauga neiroķirurģijas nozarē strādājošo pacientu skaits. Veidojās jauni neiroķirurģijas stacionāri. Tika veikta regulāra profesionālā apmācība neiroķirurģijā, it īpaši apmācot rajonu centrālo slimnīcu ķirurgus neirotraumatoloģiskās palīdzības sniegšanā. Kā cildinājums docenta I.Puriņa uzsāktajam milzu darbam bija 1985. g. 20. decembrī Rīgas Kiodarbinieku nomā sanākušo Latvijas neiroķirurģijā strādājošo speciālistu vēlme izveidot LPSR Neiroķirurgu Zinātnisko biedrību. Sanāksmē kā oficiālās personas piedalījās PSRS Neiroķirurgu zinātnisko biedrību ģenerālsekretārs profesors F.Serbiņenko (Maskava), N.Burdenko v.n. Centrālā Neirokirurģijas institūta organozatori- metodiskās daļas vadītājs docents V.Jarcevs (Maskava) un LPSR Zinātnisko biedrību vadītājs profesors A.Bļugers (Rīga). Par LPSR Neiroķirurgu zinātniskās biedrības (NZB) valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Republikāniskā Neiroķirurģijas centra vadītāju profesoru R.Ķikutu. LPSR NZB valdes sastāvā tika ievēlēti neiroķirurģisko stacionāru nodaļu vadītāji: J.Ozoliņš (slimnīca „Gaiļezers”), T.Apinis. A.Grīslītis (abi RKS). I.Lūkins (Bērnu klīniskā slimnīca), Ā.Beķeris (Rīgas pils. 1.Klīniskā slimnīca), K.Treimanis (Traumatoloģijas institūts), N.Mazurenko (Rēzekne) un P.Muižnieks (Daugavils). Par LPSR NZB sekretāru tika izvirzīts I.Māķēns (RKS). Vades locekļi izveidoja revīzijas un ētikas komisiju, kā arī tika izraudzīts kasieris.

Laika gaitā Biedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus no 1985.-1989. g. izpildīja profesors R.Ķikuts, no 1989. – 1995.g. LPSR Valsts prēmijas laureāts profesors J.Kupčs (1940.-1995). No 1995. – 2001.g.un no 2004.-2008.g LNB prezidents bija profesors J.Ozoliņš. Starplaikā LNB valdi no 2001. – 2004.g. vadīja profesors V.Keris. Laikaposmā no 2008.-2013.g. biedrības vadības groži atradās dr.R.Briča rokās, bet no 2013.g. nogales par LNB Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts dr.K.Auslands.

LPSR Neiroķirurgu zinātniskās biedrības (NZB) atzīšana „de jure” notika 1986. g. martā. Biedrība vairākkārtīgi mainījusi savu nosaukumu. Atjaunojoties Latvijas Republikai, biedrība tika pārdēvēta par Latvijas Neiroķirurgu asociāciju. 2005.g. šo nosaukumu nomainīja patreizējais nosaukums „Latvijas Neiroķirurgu biedrība”.

1985. gada LNB dibināšanas sēdes dokuments un 1995. gada bildes no LNB 10 gadu jubilejas atskaites/pārvēlēšanas konferences (materiālus sagatavojis docents L.Lugovskojs)

LNB ir Baltijas Neiroķirurgu asociācijas dalībniece ar patstāvīgu pārstāvniecību tās valdē. LNB biedri ir daudzu starptautisku neiroķirurgu organizāciju biedri un konferenču dalībnieki.

Par LNB Goda biedriem nominēti K.Arājs (1915. – 2005.g.), docents T. Upners (1898. – 1992.g.), T.Apinis, I.Lūkins, A.Putniņa.

Par Latvijas Ārstu biedrības Goga biedriem K.Arājs un T.Apinis.